TOP Biuro Turystyczne Ukraina
TOP Biuro Turystyczne Ukraina
 
 

otwórz wszystko | zamknij wrzystko

   
OFIT-Service, Ukraine  Firma
OFIT-Service, Ukraine  Kontakt
OFIT-Service, Ukraine  Zapytanie
OFIT-Service, Ukraine  Rejestracja
OFIT-Service, Ukraine  Referencje
OFIT-Service, Ukraine  Umowa
 


Kamieniec-Podolski

Wycieczki / Dla osób indywidualnych / Zwiedzanie miast / Kamieniec-Podolski
KAMIENIEC-PODOLSKI 
 
Kamieniec-Podolski  Kamieniec-Podolski  Kamieniec-Podolski
Kamieniec Podolski – miasto nad Smotryczem.
Pierwsza wzmianka odnosi się do połowy XIV wieku. Rządy polskie ustabilizowały się w Kamieńcu od 1430 roku, gdy został przyłączony do Polski i w roku 1434 gdy został stolicą nowo utworzonego województwa podolskiego. Na mocy 1672 zawartego przez Michała Korybuta-Wiśniowieckiego traktatu w Buczaczu Kamieniec wraz z Podolem i województwem Bracławskim należał w latach 1672-1699 do Imperium osmańskiego jako czternasta w Europie prowincja - Ejalet kamieniecki. W Kamieńcu, (stolicy Ejaletu) ulokowano potężny, jeden z pięciu największych - obok Belgradu, Budy, Kandii i Bagdadu - garnizonów Imperium Tureckiego. Ziemie te wróciły do Rzeczypospolitej na mocy Pokoju w Karłowicach 1699. Po odzyskaniu miasta, zgodnie z traktatem pokojowym, minaret z półksiężycem pozostawiono. Ustawiono na nim drewnianą figurę Matki Boskiej. Od 1793 r. w granicach Rosji, Kamieniec został siedzibą guberni podolskiej, później tylko powiatu kamienieckiego. W 1920 roku znalazł się na terenie radzieckiej Ukrainy. Przez długi czas był siedzibą obwodu w Ukraińskiej Republice Radzieckiej, przeniesioną później do miasta Chmielnicki (d. Płoskirów).

Zabytki

istniejące:
 • Stary Zamek
 • Nowy Zamek z 1621 r.
 • Most kamienny z XVI wieku (tzw. Most Turecki)
 • Katedra katolicka p.w. śś. Piotra i Pawła z 1483 r.
 • Kościół p.w. św. Mikołaja i klasztor dominikanów w stylu barokowym z 1616 r.
 • Kościół franciszkanów z pocz. XVII w. (ob. cerkiew prawosławna, brak górnej części wieży)
 • Klasztor franciszkanów z XVII wieku
 • Kościół trynitarzy z 1712 r. w stylu barokowym (ob. cerkiew)
 • Kościół i klasztor dominikanek
 • Ratusz z końca XIV wieku
 • Kościół ormiański p.w. Zwiastowania NMP z XVI w. (ob. cerkiew św. Mikołaja)
 • Ormiański dom handlowy z 1479 r.
 • Studnia ormiańska z XVIII wieku
 • Obwarowania miasta
  • Brama Miejska z XVI wieku
  • Baszta Batorego z 1585 r. (podwyższona w 1785 r.) z Bramą Wietrzną i prochownią
  • Brama Polska (Lacka) z pocz. XVI wieku z barbakanem
  • Brama Ruska z XVI wieku z orłem z królewskim herbem Ciołek z barbakanem i tamą na rzece
  • Baszta Kuśnierska z 1583 roku i synagoga rzemieślnicza z 2 poł. XIX wieku
  • Baszta Ślusarska z końca XIV wieku
  • Baszta Janczarska (Rzeźnicka, Garncarska) z końca XVI wieku
 • Koszary Zawadzkiego z 1780 r.
 • Kolegium jezuickie z 1611 r.
 • Baszta ormiańska z 1495 r. (pozostałość kościoła św. Mikołaja)
 • Katolickie seminarium duchowne z 1782 r., Rynek 18
 • Cerkiew śś. Piotra i Pawła z 1580 r.
 • Cerkiew św. Trójcy (rekonstruowana)
 • Kościół ormiański p.w. św. Mikołaja (ob. cerkiew)
 • szkoła karmelitów, ul. Tatarska 10
 • Pałac Czartoryskich z XVIII w., ul. Zarwańska 13 (ob. misja greckokatolicka)
 • Kamienica przy Polskim Rynku 8 z tablicą fundacyjną z 1735 r.
nieistniejące:
 • Kościół karmelitów z 1717 r. (od XIX w. sobór prawosławny, wysadzony w powietrze w latach 30. XX w.)
 • Kościół jezuitów (rozebrany w 1833 r., obecnie w tym miejscu znajduje się szkoła), ul. Tatarska 13
 • Brama Stanisława Augusta (dawna Brama Polna)
 • Kościółek św. Katarzyny z XIV wieku (pomiędzy klasztorem franciszkanów i pałacem biskupa), zniszczony w 1 poł. XIX wieku
 • Dwór starostów kamienieckich (zburzony po 1945 r.), ul. Dominikańska 2
 • Synagoga Olter Szile przy Bramie Garncarskiej
 • Pałac komendanta twierdzy z XVIII wieku, Rynek Ormiański
 
Zamów   Stań partnerem
OFIT-Service, Ukraine
     
  ©1992 - Biuro Turystyczne OFIT-Service  

 
LoginLogin:
 
Passwort:
 
       
 
Forgot your password?


 
 

Ukraine