TOP Biuro Turystyczne Ukraina
TOP Biuro Turystyczne Ukraina
 
 

otwórz wszystko | zamknij wrzystko

   
OFIT-Service, Ukraine  Firma
OFIT-Service, Ukraine  Kontakt
OFIT-Service, Ukraine  Zapytanie
OFIT-Service, Ukraine  Rejestracja
OFIT-Service, Ukraine  Referencje
OFIT-Service, Ukraine  Umowa
 


Czerniowce

Wycieczki / Dla osób indywidualnych / Zwiedzanie miast / Czerniowce
CZERNIOWCE

Czerniowce

Czerniowce – miasto w południowo-zachodniej części Ukrainy w Bukowinie północnej nad Prutem.
Pierwsza wzmianka historyczna pochodzi z 1408. Wykopaliska wskazują, że w XII wieku na terenie miasta istniała osada. Od połowy XIV wieku część Mołdawii, często najeżdżanej przez Tatarów i Turków. Od XVI wieku miasto wraz z całą Mołdawią znajdowało się pod zwierzchnością Turcji. W 1687 na krótko przyłączone przez Jana III Sobieskiego do Rzeczpospolitej (w 1699 ponownie wróciło pod panowanie Tureckie).
Miasto zostało przyłączone do Austrii w 1775 r., w 1849 stało się stolicą Księstwa Bukowiny - kraju koronnego cesarstwa Habsburgów. W drugiej połowie XIX wieku liczne osadnictwo niemieckie. Podczas I wojny światowej zajęte przez Rosjan w kwietniu 1916, przez półtora roku było na linii frontu. W latach 1918-1940 należało do Rumunii pod nazwą Cernǎuţi.
W 1930 roku - miasto miało 112.427 mieszkańców, a skład narodowościowy przedstawiał się następująco: Żydzi - 38%, Rumuni - 27%, Niemcy - 15%, Ukraińcy (Rusini) - 10%, Polacy - 8%, Rosjanie - 1,3%.
Latem 1940 przyłączone do ZSRR jako Czernowice. W latach 1941-1944 ponownie należało do Rumunii. Zdobyte przez Armię Czerwoną w 1944, przemianowane na Czerniowce.

Zabytki

 • 3 cerkwie drewniane z XVII i XVIII w.
 • cerkiew kamienna z XVIII w.
 • kościół rzymskokatolicki wzniesiony w latach 1786-1814
 • budynek dawnej synagogi Tempel (wybudowanej w latach 1873-1878 w stylu mauretańskim wg projektu Juliana Zachariewicza); od 1959 mieści kino "Czerniowce"
 • gmach zespołu architektonicznego uniwersytetu w Czerniowcach (dawny pałac metropolity Bukowiny wraz z budynkiem dawnego seminarium i cerkwi seminaryjnej),
 • budynek teatru 1905 architekci Fellner i Hellmer - na wzór teatru w Fürth
 • kościół ormiańskokatolicki konsekrowany w 1879 przez arcybiskupa Grzegorza Romaszkana
 • Dom Rumuński w stylu modernistycznym
 • Hotel Bristol
 • Hotel Palace
 • Ratusz
 
Zamów   Stań partnerem
OFIT-Service, Ukraine
     
  ©1992 - Biuro Turystyczne OFIT-Service  

 
LoginLogin:
 
Passwort:
 
       
 
Forgot your password?


 
 

Ukraine